^Back to Top

กองทัพเข้มแข็ง ประเทศมั่นคง
ผบ.บชร.4
เมนูชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.4

กรุณาเข้าสู่ระบบ

การศึกษานอกโรงเรียน บชร.4

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ

059434
วันนี้
วันที่แล้ว
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
107
382
985
57187
5547
11527
59434

Your IP: 54.167.0.4
2016-09-29 11:45
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช ๒๕๕๘ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ( NBT )
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช ๒๕๕๘ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ( NBT )
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช ๒๕๕๘ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ( NBT )
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช ๒๕๕๘ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ( NBT )
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช ๒๕๕๘ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ( NBT )
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช ๒๕๕๘ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ( NBT )
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช ๒๕๕๘ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ( NBT )

 newsascom4

83834

เมื่อ ๒๐ ก.ย.๕๙ ๑๐๕๙ พล.ต.ธานินทร์ และคุณ กมลชนก สุวรรณคดี ผบ.บชร.๔/ผบ.ฉก.อโณทัย และภริยา ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นประธานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ค่ายสิรินธร ครบรอบ ๓๖ ปี ณ กรมทหารราบที่ ๑๕๒ ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

DSC000
เมื่อ ๗ ก.ค. ๕๙ พล.ต.ธานินทร์ สุวรรณคดี ผบ.บชร.๔ พร้อมด้วย คุณกมลชนก สุวรรณคดี ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. สาขา บชร.๔ ให้การต้อนรับ พล.ท.วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ มทภ.๔ ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในคล้ายวันสถาปนา บชร.๔ ครบรอบปีที่ ๓๘ เพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่ดวงจิตวิญญาณของกำลังพลผู้เสียชีวิตทั้งในสนามและที่ตั้งปกติ และความเป็นสิริมงคลแก่หน่วย สร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลและครอบครัว โดยในช่วงเช้าได้มีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อาทิ พระพุทธรูปประจำศาสนสถานค่ายเทพสตรีศรีสุนทร, อนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรีท้าวศรีสุนทร, อนุสาวรีย์รัชการที่ ๕ และ พระสยามเทวาธิราช พร้อมได้ทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ณ บก.บชร.๔
 DSC 5833
เมื่อ ๑๙ ก.ย.๕๙ พล.ต.ธานินทร์ สุวรรณคดี ผบ.บชร.๔ และคุณกมลชนก สุวรรณคดี ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. สาขา บชร.๔ พร้อมด้วยกำลังพลและสมาชิกแม่บ้านของหน่วย ร่วมพิธีเปิดป้ายประตูค่ายเทพสตรีศรีสุนทร โดยมี พล.ต.ปริยารณ มัชฌิมวงศ์ ผบ.มทบ.๔๓ เป็นประธาน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
002
new3:::กิจกรรมทั้งหมด:::

 

 wiveheader

00 ชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.๔ เยี่ยมเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และคู่สมรสที่ป่วยพิการ/ทุพพลภาพ 
01 ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.4  บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ เมื่อ 5 ก.ค. 59 update
2 ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.๔  ได้ตรวจเยี่ยมกลุ่มแม่บ้านของหน่วย พัน.ขส.๒๔ บชร.๔ 
DSC 7927 โครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
00 ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. สาขา บชร.๔ ได้นำคณะแม่บ้านของหน่วยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่พลทหารใหม่ ผลัดที่ ๒/๕๘ update
000 ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.๔  ได้ตรวจเยี่ยมกลุ่มแม่บ้านของหน่วย พัน.สพ.กระสุน ๒๔ บชร.๔ 
01 กิจกรรมจำหน่ายสินค้ามือสองและจัดรถคร้วสนามบริการอาหารจานด่วนช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย 
 DSC 8614  โครงการเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับครอบครัวของกำลังพลที่มีรายได้น้อย ตามโครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้านที่มีรายได้น้อยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
:::ภาพกิจกรรมทั้งหมด:::
003

 001

GovChannel Banner Leaderboard 728 90 Rev2
new3 ::: ประกาศกองบัญชาการช่วยรบที่ 4 เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ  123
new3 ::: ข้อมูลทหารใหม่ ผลัดที่ 1/59 123
003
วีดีทัศน์ ประวัติ ภารกิจ ชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.4
 
003