^Back to Top

กองทัพเข้มแข็ง ประเทศมั่นคง
ผบ.บชร.4
เมนูชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.4

กรุณาเข้าสู่ระบบ

การศึกษานอกโรงเรียน บชร.4

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ

030530
วันนี้
วันที่แล้ว
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
351
166
759
28356
4274
4809
30530

Your IP: 54.224.96.57
2016-05-25 07:08
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช ๒๕๕๘ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ( NBT )
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช ๒๕๕๘ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ( NBT )
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช ๒๕๕๘ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ( NBT )
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช ๒๕๕๘ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ( NBT )
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช ๒๕๕๘ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ( NBT )
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช ๒๕๕๘ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ( NBT )
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช ๒๕๕๘ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ( NBT )

 newsascom4

09 ผบ.บชร.๔ และ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. สาขา บชร.๔ ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๙ ณ ลานอเนกประสงค์ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร update
02 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช ๒๕๕๘ update
02 พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๖ และพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
08 พิธีถวายพวงมาลาเพื่อเป็นเครื่องราชสักการะเนื่องในโอกาส “วันปิยมหาราช”ประจำปี ๒๕๕๘  
03 พิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ ๒/๕๘ และแนะนำผู้บังคับบัญชา โดยมี พล.ต.ธานินทร์ สุวรรณคดี ผบ.บชร.๔ เป็นประธานฯ ในโอกาสนี้ได้ให้โอวาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับทหารใหม่   update
   
10 โครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  update
12 ผบ.บชร.๔ ร่วมงานวันวีรไทย ประจำปี ๒๕๕๘ ณ บริเวณอนุสาวรีย์วีรไทย ๒๔๘๔ ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช update
01 กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ประจำเดือน พ.ย.๕๘ ณ พัน.สพ.กระสุน ๒๔ บชร.๔ 
00 พล.ต.ธานินทร์ สุวรรณคดี ผบ.บชร.๔ และคุณกมลชนก สุวรรณคดี ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.สาขา บชร.๔ เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ update
06 ผบ.บชร.๔ เป็นประธานในพิธีประดับยศให้กับนายทหารสัญญาบัตร ในโอกาสที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น จำนวน ๒ นาย 
   
:::ภาพกิจกรรมทั้งหมด:::
003

 wiveheader

00 ชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.๔ เยี่ยมเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และคู่สมรสที่ป่วยพิการ/ทุพพลภาพ update
1 ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.๔  ได้ตรวจเยี่ยมกลุ่มแม่บ้านของหน่วย พัน.สบร.๒๔ บชร.๔ 
2 ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.๔  ได้ตรวจเยี่ยมกลุ่มแม่บ้านของหน่วย พัน.ขส.๒๔ บชร.๔ 
DSC 7927 โครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
00 ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. สาขา บชร.๔ ได้นำคณะแม่บ้านของหน่วยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่พลทหารใหม่ ผลัดที่ ๒/๕๘ update
000 ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.๔  ได้ตรวจเยี่ยมกลุ่มแม่บ้านของหน่วย พัน.สพ.กระสุน ๒๔ บชร.๔ 
01 กิจกรรมจำหน่ายสินค้ามือสองและจัดรถคร้วสนามบริการอาหารจานด่วนช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย 
   
:::ภาพกิจกรรมทั้งหมด:::
003

 001

filetype doc iconข่าวสารประชาสัมพันธ์ของหน่วย:::

new3 ::: ประกาศกองบัญชาการช่วยรบที่ 4 เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ  123
new3 ::: ข้อมูลทหารใหม่ ผลัดที่ 1/59 123
003
วีดีทัศน์ ประวัติ ภารกิจ ชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.4
 
003