^Back to Top

กองทัพเข้มแข็ง ประเทศมั่นคง
ผบ.บชร.4
เมนูชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.4

กรุณาเข้าสู่ระบบ

การศึกษานอกโรงเรียน บชร.4

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ

012082
วันนี้
วันที่แล้ว
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
3
238
959
9627
2388
3490
12082

Your IP: 54.196.232.162
2016-02-10 00:25
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช ๒๕๕๘ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ( NBT )
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช ๒๕๕๘ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ( NBT )
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช ๒๕๕๘ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ( NBT )
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช ๒๕๕๘ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ( NBT )
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช ๒๕๕๘ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ( NBT )
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช ๒๕๕๘ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ( NBT )
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช ๒๕๕๘ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ( NBT )

 newsascom4

09 ผบ.บชร.๔ และ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. สาขา บชร.๔ ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๙ ณ ลานอเนกประสงค์ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร update
02 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช ๒๕๕๘ update
02 พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๖ และพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
08 พิธีถวายพวงมาลาเพื่อเป็นเครื่องราชสักการะเนื่องในโอกาส “วันปิยมหาราช”ประจำปี ๒๕๕๘  
03 พิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ ๒/๕๘ และแนะนำผู้บังคับบัญชา โดยมี พล.ต.ธานินทร์ สุวรรณคดี ผบ.บชร.๔ เป็นประธานฯ ในโอกาสนี้ได้ให้โอวาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับทหารใหม่   update
   
10 โครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  update
12 ผบ.บชร.๔ ร่วมงานวันวีรไทย ประจำปี ๒๕๕๘ ณ บริเวณอนุสาวรีย์วีรไทย ๒๔๘๔ ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช update
01 กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ประจำเดือน พ.ย.๕๘ ณ พัน.สพ.กระสุน ๒๔ บชร.๔ 
00 พล.ต.ธานินทร์ สุวรรณคดี ผบ.บชร.๔ และคุณกมลชนก สุวรรณคดี ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.สาขา บชร.๔ เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ update
06 ผบ.บชร.๔ เป็นประธานในพิธีประดับยศให้กับนายทหารสัญญาบัตร ในโอกาสที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น จำนวน ๒ นาย 
   
:::ภาพกิจกรรมทั้งหมด:::
003

 wiveheader

00 ชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.๔ เยี่ยมเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และคู่สมรสที่ป่วยพิการ/ทุพพลภาพ update
1 ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.๔  ได้ตรวจเยี่ยมกลุ่มแม่บ้านของหน่วย พัน.สบร.๒๔ บชร.๔ 
2 ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.๔  ได้ตรวจเยี่ยมกลุ่มแม่บ้านของหน่วย พัน.ขส.๒๔ บชร.๔ 
00 ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. สาขา บชร.๔ ได้นำคณะแม่บ้านของหน่วยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่พลทหารใหม่ ผลัดที่ ๒/๕๘ update
000 ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.๔  ได้ตรวจเยี่ยมกลุ่มแม่บ้านของหน่วย พัน.สพ.กระสุน ๒๔ บชร.๔ 
01 กิจกรรมจำหน่ายสินค้ามือสองและจัดรถคร้วสนามบริการอาหารจานด่วนช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย 
:::ภาพกิจกรรมทั้งหมด:::
003

 001

filetype doc iconข่าวสารประชาสัมพันธ์ของหน่วย:::

new3 ::: ประกาศกองบัญชาการช่วยรบที่ 4 เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ  123
003
วีดีทัศน์ ประวัติ ภารกิจ ชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.4
 
003