^Back to Top

กองทัพเข้มแข็ง ประเทศมั่นคง
ผบ.บชร.4
เมนูชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.4

กรุณาเข้าสู่ระบบ

การศึกษานอกโรงเรียน บชร.4

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ

001889
วันนี้
วันที่แล้ว
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
121
136
257
675
1889
0
1889

Your IP: 50.19.49.81
2015-11-30 11:33
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช ๒๕๕๘ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ( NBT )
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช ๒๕๕๘ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ( NBT )
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช ๒๕๕๘ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ( NBT )
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช ๒๕๕๘ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ( NBT )
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช ๒๕๕๘ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ( NBT )
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช ๒๕๕๘ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ( NBT )
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช ๒๕๕๘ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ( NBT )

 newsascom4

DSC 4018 บชร.๔ ได้จัดพิธีรับ – ส่งหน้าที่ ผบ.บชร.๔ ระหว่าง พล.ท.มนตรี กำแพงเศรษฐ กับ พล.ต.ธานินทร์ สุวรรณคดี ณ บก.บชร.๔
02 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช ๒๕๕๘ update
02 พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๖ และพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว update
08 พิธีถวายพวงมาลาเพื่อเป็นเครื่องราชสักการะเนื่องในโอกาส “วันปิยมหาราช”ประจำปี ๒๕๕๘  
02 รอง ผบ.บชร.๔ พร้อมด้วยกำลังพล นขต.บชร.๔ ได้ร่วมพิธีอำลาชีวิตทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๘ ผลัดที่ ๒ 
10 โครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  update
01 ผบ.บชร.๔ ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด้านงานด้านการส่งกำลังและการบริการของหน่วย พัน.สบร.๒๔ บชร.๔
01 ผบ.บชร.๔ ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด้านการด้านซ่อมบำรุง และการปฏิบัติงานทั่วไปของหน่วย พัน.ซบร.๒๔ บชร.๔
01 กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ประจำเดือน พ.ย.๕๘ ณ พัน.สพ.กระสุน ๒๔ บชร.๔ 
H01 รอง ผบ.บชร.๔ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับพลทหารกองประจำการ ที่ครบกำหนดปลดประจำการในวันที่ ๑ พ.ย. ๕๘ 
06 ผบ.บชร.๔ เป็นประธานในพิธีประดับยศให้กับนายทหารสัญญาบัตร ในโอกาสที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น จำนวน ๒ นาย 
03 พิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ ๒/๕๘ และแนะนำผู้บังคับบัญชา โดยมี พล.ต.ธานินทร์ สุวรรณคดี ผบ.บชร.๔ เป็นประธานฯ ในโอกาสนี้ได้ให้โอวาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับทหารใหม่   update
:::ภาพกิจกรรมทั้งหมด:::
003

 wiveheader

01 ชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.๔ จัดพิธีส่งมอบหน้าที่ ประานธานชมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.๔ 
1 ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.๔  ได้ตรวจเยี่ยมกลุ่มแม่บ้านของหน่วย พัน.สบร.๒๔ บชร.๔ 
2 ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.๔  ได้ตรวจเยี่ยมกลุ่มแม่บ้านของหน่วย พัน.ขส.๒๔ บชร.๔ 
3 ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. สาขา บชร.๔ ได้ตรวจเยี่ยมกิจการของกลุ่มแม่บ้าน พัน.ซบร.๒๔ บชร.๔ 
000 ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.๔  ได้ตรวจเยี่ยมกลุ่มแม่บ้านของหน่วย พัน.สพ.กระสุน ๒๔ บชร.๔ 
01 กิจกรรมจำหน่ายสินค้ามือสองและจัดรถคร้วสนามบริการอาหารจานด่วนช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย update
:::ภาพกิจกรรมทั้งหมด:::
003