^Back to Top
facebook

หน่วยทางการส่งกำลังบำรุง ทภ.4
ผบ.บชร.4
เมนูชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.4

กรุณาเข้าสู่ระบบ

การศึกษานอกโรงเรียน บชร.4

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ

289453
วันนี้
วันที่แล้ว
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
308
228
2045
285269
6081
8868
289453

Your IP: 54.91.121.255
2019-04-21 22:27
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

 

412 820x410

workr10
colligraphic
Icon active 03click here

 

::::: ข่าวกิจกรรมอัพเดทล่าสุด ::::

43551 ajax loaderเมื่อ 10 ม.ค. 62 พ.อ. นันทโชติ ภู่วัฒนา รอง ผบ.บชร.4 ได้นำกำลังพลร่วมกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ โดยร่วมกับ หน่วยงานราชการภายนอก ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสาช่วยกันทำความสะอาดฟื้นฟูสถานที่ และช่วยปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก ณ เทศบาลตำบลปากนคร อ.เมือง จว.นศ. 123
3 ajax loaderเมื่อ ๙ ม.ค. ๖๒ บชร.๔ โดย ศบภ.บชร.๔ ได้จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ ประกอบด้วยชุดช่าง และรถครัวสนาม เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” ทำให้เกิดความเสียหายของบ้านเรือนและระบบกระแสไฟฟ้า โดยได้หารือแนวทางการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และหน่วยงานราชการภายนอก เพื่อบูรณาการ การทำงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดังนโยบายของ ทบ. “ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส” ณ ต.ปากนคร อ.เมือง จว.นศ. 123
021 ajax loaderเมื่อวันที่ 19 ม.ค.62 ศบภ.บชร.4โดยพัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4 ได้จัดชุดช่างเข้าซ่อมแซมบ้านของ น.ส.อารีย์ คงพูน บ้านเลขที่43 ม.4 ต.ท้ายสำเภา อ.พระพรหม จว.นศ.โดยดำเนินการซ่อมแซมเสร็จเป็นที่เรียบร้อย 123
6 ajax loaderเมื่อ 23 ม.ค. 62, 0900 พล.ต.เกรียงไกร ศรีรักษ์ ผบ.บชร.4 มอบหมายให้ พ.อ. นันทโชติ ภู่วัฒนา รอง ผบ.บชร.4 ให้การต้อนรับ พล.ต. เทอดชัย นิยม เสธ.พธ.ทบ. และคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมกิจการด้านการส่งกำลังบำรุงสาย พธ. สำหรับหน่วยในพื้นที่ ทภ.4 ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งได้ประชุมหาหรือและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องเกี่ยวกับการส่งกำลังบำรุงสาย พธ. ของหน่วยในพื้นที่ ทภ.4 และได้ตรวจเยี่ยมคลัง สป.2-4 สาย พธ. ของ พัน.สบร.24 บชร.4 ณ บชร.4 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อ.ทุ่งสง จว.น.ศ.123
13.jpg ajax loaderเมื่อ ๒๔ ม.ค. ๖๒,๐๙๐๐ พล.ต.เกรียงไกร ศรีรักษ์ ผบ.บชร.๔ มอบหมายให้ พ.อ.นันทโชติ ภู่วัฒนา รอง ผบ.บชร.๔ เป็นประธานในการตรวจสภาพความพร้อมรบ และการฝึกเดินทางไกล ของหน่วย บก.บชร.๔, ร้อย.บก.บชร.๔, ศคบ.บชร.๔ และ ควภ.บชร.๔ โดยมียอดกำลังพล จำนวน ๑๕๐ นาย เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.ทบ. ในการเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย, การทดสอบความพร้อมยุทโธปกรณ์ของหน่วย รวมทั้งตรวจสอบอาวุธที่มีอยู่จริงในคลัง, ทดสอบความแข็งแรงทนทานของเครื่องสนาม, ประสิทธิภาพของเครื่องมือสื่อสาร ตลอดจนการแสดงออกถึงลักษณะผู้นำของ ผบ.หน่วย ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ สนาม ร้อย.บก.บชร.๔.123
wiveheader
ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

01

0000
 
 icon Prachasamphan 

 WinewSong