^Back to Top
facebook

หน่วยทางการส่งกำลังบำรุง ทภ.4
ผบ.บชร.4
เมนูชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.4

กรุณาเข้าสู่ระบบ

การศึกษานอกโรงเรียน บชร.4

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ

415255
วันนี้
วันที่แล้ว
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
423
950
3610
408303
12576
15514
415255

Your IP: 3.83.32.171
2020-01-26 05:55
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

 

king001

workr10
colligraphic
Icon active 03click here

 

::::: ข่าวกิจกรรมอัพเดทล่าสุด ::::

0003 ajax loader

เมื่อ 6 พ.ค. 62,1630 ตามสั่งการ ทภ.4 ให้ บชร.4 ได้จัดกำลังพลแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศจำนวน 25 นายและ จัดกำลังพลจิตอาสาจำนวน 30นาย ร่วมพิธีรับชมการถ่ายทอดสด และร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธี บรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ในวันสุดท้าย เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติ แสดงออกถึงความจงรักภักดี และถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสที่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

123
0022 ajax loaderเมื่อ 10 พ.ค. 62, 0800 พล.ต.ไตรรัตน์ ไชยนุรักษ์ ผบ.บชร.4 มอบหมายให้ พ.อ. นครินทร์ เยี่ยมรัมย์ พัน.ขส.24 บชร.4 นำกำลังพลจิตอาสาจำนวน 39 นาย เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของชุมชน ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พร้อมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชนในพื้นที่ ณ แขวงบำรุงทางทุ่งสง ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จว.น.ศ. โดยมี นาย วิรัตน์ รักษ์พันธ์ รอง ผวจ.น.ศ. เป็นประธาน 123
0033 ajax loaderเมื่อ 14 พ.ค.62,0930 พล.ต.ไตรรัตน์ ไชยนุรักษ์ ผบ.บชร.4 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ นขต.บชร.4 ผลัดที่ 1/62 เพื่อเป็นการต้อนรับการฝึกทหารใหม่ เข้าสู่กรมกอง และให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบถึงความพร้อม ปัญหาข้อขัดข้อง/ข้อเสนอแนะต่างๆ   ของหน่วยฝึกทหารใหม่ พร้อมทั้งให้โอวาทอันเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต ณ สนามหน้า ร้อย.บก.บชร.4 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง   อ.ทุ่งสง จว.น.ศ.123
0044 ajax loaderเมื่อ 17 พ.ค.62 พล.ต.ไตรรัตน์ ไชยนุรักษ์ ผบ.บชร.4 ได้มอบหมายให้ พ.อ.นันทโชติ ภู่วัฒนา รอง ผบ.บชร.4 จัดกำลังพล และ แม่บ้าน ทบ. สาขา บชร.4 เข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย หรือระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งเป็นการ ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรม ที่ดีงาม  รวมทั้ง เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนในหน่วยได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศลในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ณ ศาสนาสถานค่ายเทพสตรีศรีสุนทร  ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จว.น.ศ.123
0001 ajax loader

เมื่อ 22 พ.ค. 62,0900 พล.ต.ไตรรัตน์ ไชยนุรักษ์ ผบ.บชร.4 พร้อมด้วยกำลังพล และสมาชิกชมรมแม่บ้าน ทบ. สาขา บชร.4 ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามโครงการ “จิตอาสา ร่วมทำความดี บริจาคโลหิตด้วยใจ”  โดยมีศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยเป็นผู้รับบริจาค มีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 70 คน ได้โลหิต จำนวน 28,000 ซีซี  ณ สโมสรเทพสตรี ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร  ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

123
wiveheader
wive002
002
 
 icon Prachasamphan 

 108168