^Back to Top
facebook

หน่วยทางการส่งกำลังบำรุง ทภ.4
ผบ.บชร.4
เมนูชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.4

กรุณาเข้าสู่ระบบ

การศึกษานอกโรงเรียน บชร.4

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ

505278
วันนี้
วันที่แล้ว
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
374
449
2645
498898
86903
15696
505278

Your IP: 3.234.245.121
2020-02-20 21:15
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กำลังพลข้าราชการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

 

king001

workr10
colligraphic
Icon active 03click here

 

::::: ข่าวกิจกรรมอัพเดทล่าสุด ::::

83817633 478397196184184 7512399637567766528 o ajax loaderเมื่อ 23 ม.ค.63, 1000 พล.ต.ไตรรัตน์ ไชยนุรักษ์ ผบ.บชร.4 มอบหมายให้ พ.อ.นันทโชติ ภู่วัฒนา รอง ผบ.บชร.4 ให้การต้อนรับ พล.อ.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ที่ปรึกษาพิเศษมูลนิธิชัยพัฒนา และคณะฯ ร่วมประชุม/ตรวจพื้นที่โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อและการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี และรับฟังบรรยายสรุป เพื่อประเมินความพร้อมของพื้นที่โครงการฯ และมีการดำเนินงานที่ถูกต้องตามขั้นตอน ณ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อ.ทุ่งสง จว.น.ศ. 123
111 ajax loaderเมื่อ 11 ม.ค.63 พล.ต.ไตรรัตน์  ไชยนุรักษ์ ผบ.บชร.4 มอบหมายให้ พ.อ.สุภชัย อินทรเนตร รอง เสธ.บชร.4 ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 บชร.4 และ นขต.บชร.4 สนับสนุนการจัดแสดงยุทโธปกรณ์ พร้อมมอบของขวัญให้กับเด็ก และจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องศาสตร์พระราชา ความรู้รักสามัคคี ความเสียสละและการมีจิตอาสาในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้บุตรของกำลังพลและประชาชนที่เดินทางพาบุตรมาเที่ยวงานวันเด็กภายในค่ายเทพสตรีศรีสุนทรได้รับชม ทั้งนี้เพื่อสร้างความเพลิดเพลินและความสุขให้กับเด็กต่อไป ณ สนามหน้าลานอเนกประสงค์ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อ.ทุ่งสง จว.น.ศ. 123
1000 ajax loaderเมื่อ 15 ม.ค.63 ,1100 พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผช.ผบ.ทบ.(2) และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมด้านการส่งกำลังบำรุง ประจำปี 2563 ในด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยคลัง สป.5 ด้วยระบบรั้วอิเล็กทรอนิกส์ ของ พัน.กระสุน 24 บชร.4 และรับฟังคำบรรยายสรุปเพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง พร้อมติดตามความคืบหน้าในการปฎิบัติงานของ บชร.4 โดยมี พล.ต.ไตรรัตน์ ไชยนุรักษ์ ผบ.บชร.4 ให้การต้อนรับ ณ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จว.น.ศ. 123
83788726 484358062254764 3772372833817067520 o ajax loaderเมื่อ 3 ก.พ.63 ,0700 พล.ต.ไตรรัตน์ ไชยนุรักษ์ ผบ.บชร.4 มอบหมายให้ พ.อ.นันทโชติ ภู่วัฒนา รอง ผบ.บชร.4 พร้อมด้วยกำลังพล และสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา บชร.4 ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาพุทธและอิสลาม เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2563 เพื่อระลึกถึงวีรกรรม คุณงานความดีของทหารกล้าที่เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติ โดยมี พล.ต.ภาสกร ทวีตา ผบ.มทบ.43 เป็นประธานในพิธีฯ ณ สโมสรเทพสตรี ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อ.ทุ่งสง จว.น.ศ. 123
80123176 457066838317220 2531146823079297024 o ajax loaderเมื่อ 24 ธ.ค.62, 0900 บชร.4 ได้จัดกิจกรรมมอบของขวัญและอวยพรปีใหม่ เนื่องในวันเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2563 โดยมีกำลังพลของ บก.บชร.4 และ นขต.บชร.4 พร้อมด้วยสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา บชร.4 ได้มอบกระเช้าของขวัญ แด่ พล.ต.ไตรรัตน์ ไชยนุรักษ์ ผบ.บชร.4 และ คุณทิวารัฐ ไชยนุรักษ์ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา บชร.4 เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 ในโอกาสนี้ ผบ.บชร.4 ได้กรุณามอบถุงผ้าลดการใช้ถุงพลาสติกและอวยพรให้กับกำลังพลและครอบครัว เพื่อความเป็นสิริมงคลในปีใหม่ที่กำลังมาถึง ณ บก.บชร.4 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จว.น.ศ. 123
3545465
 
 
 icon Prachasamphan 

 83983557 543586012913826 8690996018583437312 o