ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา บชร.4 มอบนโยบาย

เขียนโดย Super User

ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา บชร.๔ ประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานแก่สมาชิกแม่บ้าน ฯ เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบาย/สั่งการ ของประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก ณ ห้องประชุม บก.บชร.4 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

 003
 1
2
 3  4
 5  6

003