^Back to Top
facebook

หน่วยทางการส่งกำลังบำรุง ทภ.4
welcome
เมนูชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.4

กรุณาเข้าสู่ระบบ

การศึกษานอกโรงเรียน บชร.4

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ

showhActivity

00

เมื่อ ๙ พ.ค.๖๑ พล.ต.เกรียงไกร ศรีรักษ์ ผบ.บชร.๔ เป็นประธานในพิธีโครงการจิตอาสาพระราชทานบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ อันเป็นกิจกรรมที่เน้นให้กำลังพลและครอบครัว มีส่วนร่วมในการทำความดี พัฒนาด้านจิตใจ ให้เป็นผู้มีความเสียสละ จิตอาสา เพื่อสังคม ซึ่งมีกำลังพลในส่วนของ บชร.๔ และแม่บ้านของหน่วยรวมถึงประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรม โดยมี ณ วัดกะปางเหนือ ต.หนองบัว อ.รัษฎา จว.ตรัง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ ผู้คนอยู่บนเวที
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ฝูงชน และ สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, กำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่กลางแจ้ง

01