^Back to Top
facebook

หน่วยทางการส่งกำลังบำรุง ทภ.4
welcome
เมนูชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.4

กรุณาเข้าสู่ระบบ

การศึกษานอกโรงเรียน บชร.4

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ

showhActivity

00

เมื่อ ๒๓ พ.ค.๖๑ คุณ คนึงนิตย์ ศรีรักษ์ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. สาขา บชร.๔ เยี่ยมการบริจาคโลหิต ตามโครงการ จิตอาสา ร่วมทำดี บริจาคโลหิตด้วยใจ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีผู้บริจาคจำนวน ๕๒ คน ได้โลหิต ๒๐,๘๐๐ ซีซี ณ สโมสรเทพสตรี ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง
ในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง
ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

01