^Back to Top
facebook

หน่วยทางการส่งกำลังบำรุง ทภ.4
welcome
เมนูชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.4

กรุณาเข้าสู่ระบบ

การศึกษานอกโรงเรียน บชร.4

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ

showhActivity

00

เมื่อ ๒๖ มิ.ย.๖๑ พล.ต.เกรียงไกร ศรีรักษ์ ผบ.บชร.๔ ได้มอบหมายให้ พ.อ.โชติ ยิกุสังข์ รอง ผบ.บชร.๔ พร้อมด้วยกำลังพล ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีการจัดนิทัศน์การจากหน่วยภายในค่ายเทพสตรีศรีสุนทร เพื่อรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความตระหนักรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติดอย่างจริงจัง เพื่อก้าวสู่โครงการค่ายเทพสีขาว หน่วยทหารปลอดยาเสพติดต่อไป ณ สโมสรเทพสตรี ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 12 คน
ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

01