^Back to Top
facebook

หน่วยทางการส่งกำลังบำรุง ทภ.4
welcome
เมนูชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.4

กรุณาเข้าสู่ระบบ

การศึกษานอกโรงเรียน บชร.4

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ

showhActivity

00

เมื่อ 6 ก.ค.61,0930 พล.ต.เกรียงไกร ศรีรักษ์ ผบ.บชร.4 เป็นประธานในพิธีขอขมาลาอุปสมบทของกำลังในสังกัด บชร.4 จำนวน 3 นาย ที่ได้รับอนุมัติให้ลาอุปสมบทในห้วงเข้าพรรษาเพื่อเป็นการร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาและใช้โอกาสศึกษาหลักธรรมคำสอนต่อไป ณ บก.บชร.4 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จว.น.ศ.

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง
ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี 5 คน
ในภาพอาจจะมี 11 คน, ผู้คนกำลังยืน

01