^Back to Top
facebook

หน่วยทางการส่งกำลังบำรุง ทภ.4
welcome
เมนูชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.4

กรุณาเข้าสู่ระบบ

การศึกษานอกโรงเรียน บชร.4

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ

showhActivity

โครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

10

003

เมื่อ ๑๗ ก.ย. ๕๘ พล.ต.ธานินทร์ สุวรรณคดี ผบ.บชร.๔ พร้อมด้วยกำลังพลของหน่วย ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดย บชร.๔ ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอทุ่งสง จว.น.ศ. ได้กิจกรรมเป็นประจำทุกเดือน ณ สโมสรเทพสตรี ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จว.น.ศ.

 
   
01 02
03 04
05 06
07 08
09 11
12 13
14 15
16 17
18 19
lineA091