^Back to Top
facebook

หน่วยทางการส่งกำลังบำรุง ทภ.4
welcome
เมนูชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.4

กรุณาเข้าสู่ระบบ

การศึกษานอกโรงเรียน บชร.4

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ

showhActivity

00

เมื่อ ๒๕ ก.ค.๖๑ พล.ต.เกรียงไกร ศรีรักษ์ ผบ.บชร.๔ มอบหมายให้ พ.อ.โชติ ยิกุสังข์ รอง.ผบ.บชร.๔ พร้อมด้วยกำลังพลและครอบครัว ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร, พิธีถวายราชสักการะ , ถวายพระพรชัย,สวดมนต์ และลงนามถวายพระพร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ สโมสรเทพสตรี ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 11 คน, ผู้คนกำลังยืน, ดอกไม้, สถานที่กลางแจ้ง และอาหาร
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน

01