^Back to Top
facebook

หน่วยทางการส่งกำลังบำรุง ทภ.4
welcome
เมนูชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.4

กรุณาเข้าสู่ระบบ

การศึกษานอกโรงเรียน บชร.4

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ

showhActivity

00

เมื่อ ๑๔ ก.ย.๖๑ พล.ต.เกรียงไกร ศรีรักษ์ ผบ.บชร.๔ ได้มอบอุปกรณ์การเรียน, อุปกรณ์กีฬา และเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนของศูนย์การเรียน ตชด. เพื่อช่วยเหลืออุปกรณ์ที่เด็กๆ มีความขาดแคลน และเป็นการสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับเด็ก จำนวน ๒๐๕ คน ณ ศูนย์การเรียน ตชด. บ้านห้วยตง ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จว.น.ศ.

ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง และข้อความ
ในภาพอาจจะมี 9 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังกิน, ตาราง และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และผู้คนกำลังกิน
ในภาพอาจจะมี 21 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

01