^Back to Top
facebook

หน่วยทางการส่งกำลังบำรุง ทภ.4
welcome
เมนูชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.4

กรุณาเข้าสู่ระบบ

การศึกษานอกโรงเรียน บชร.4

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ

showhActivity

00

เมื่อ ๒๐ ก.ย. ๖๑ พล.ต.เกรียงไกร ศรีรักษ์ ผบ.บชร.๔ เป็นประธานมอบบ้าน จำนวน ๑ หลัง ให้กับ นายพิเชษฐ รักษาแก้ว โดยมีกำลังพล และส่วนราชการภายนอกร่วมพิธีฯ ตามโครงการ "บ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ราชินี" ของกระทรวงมหาดไทย ซึ่ง พัน.สพ.กระสุน ๒๔ บชร.๔ เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง เพื่อเป็นการช่วยผลักดัน ส่งเสริม และพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับครอบครัวที่ยากไร้ ได้มีบ้านที่มั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ณ ต.ดุสิต อ.ถ้ำพรรณรา จว.น.ศ.

ในภาพอาจจะมี 9 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 12 คน, ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี 24 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่กลางแจ้ง

01