^Back to Top
facebook

หน่วยทางการส่งกำลังบำรุง ทภ.4
welcome
เมนูชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.4

กรุณาเข้าสู่ระบบ

การศึกษานอกโรงเรียน บชร.4

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ

showhActivity

00

เมื่อ ๒๒ ต.ค.๖๑ พ.อ.นันทโชติ ภู่วัฒนา รอง ผบ.บชร.๔ ร่วมกิจกรรมพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์ ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยร่วมกับหน่วยงานราชการภายนอก และประชาชนในพื้นที่ ได้กำจัดวัชพืชและทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน ๓๐๐ คน ณ วัดท่าแพ ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จว.น.ศ.

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

01