^Back to Top
facebook

หน่วยทางการส่งกำลังบำรุง ทภ.4
welcome
เมนูชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.4

กรุณาเข้าสู่ระบบ

การศึกษานอกโรงเรียน บชร.4

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ

showhActivity

00

เมื่อ ๓ ธ.ค. ๖๑,๑๐๓๐ พล.ต.เกรียงไกร ศรีรักษ์ ผบ.บชร.๔ ให้การต้อนรับ พล.อ.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผช.ผบ.ทบ.(๑)/ผช.ผบ.ศปก.ทบ. และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมด้านการส่งกำลังบำรุงของหน่วยในพื้นที่ ทภ.๔ โดยได้รับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานด้านการส่งกำลังบำรุงในห้วงที่ผ่านมา พร้อมได้ติดตามและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย นขต.ทภ.๔ ณ ห้องประชุมท้าวเทพกระษัตรี บก.บชร.๔ และได้เดินทางตรวจเยี่ยมคลัง สป.๓ บชร.๔, คลัง สป.๕ บชร.๔ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ บชร.๔ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จว.น.ศ.

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, เด็ก, รองเท้า และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

01