^Back to Top
facebook

หน่วยทางการส่งกำลังบำรุง ทภ.4
welcome
เมนูชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.4

กรุณาเข้าสู่ระบบ

การศึกษานอกโรงเรียน บชร.4

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ

showhActivity

00

เมื่อ ๒๑ ธ.ค.๖๑ คุณคนึงนิตย์ ศรีรักษ์ คณะกรรมการอำนวยการ สม.ทภ.๔/ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. สาขา บชร.๔ เยี่ยมชมซุ้มผลิตภัณฑ์ของสมาคมแม่บ้าน ทบ. ในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ซึ่งในวันดังกล่าว ชมรมแม่บ้าน ทบ. สาขา บชร.๔ จัดสมาขิกแม่บ้านร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ จำนวน ๔ คน ณ พระลานพระราชวังดุสิต และบริเวณสนามเสือป่า กรุงเทพ ฯ

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

01