^Back to Top
facebook

หน่วยทางการส่งกำลังบำรุง ทภ.4
welcome
เมนูชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.4

กรุณาเข้าสู่ระบบ

การศึกษานอกโรงเรียน บชร.4

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ

showhActivity

00

เมื่อ 28 ม.ค. 62,0900 พล.ต.เกรียงไกร ศรีรักษ์ ผบ.บชร.4 เป็นประธานในการตรวจสภาพความพร้อมรบ และการฝึกเดินทางไกล ของหน่วย พัน.ขส.24 บชร.4 โดยมียอดกำลังพล จำนวน 120 นาย เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.ทบ. ในการเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย, การทดสอบความพร้อมยุทโธปกรณ์ของหน่วย ประสิทธิภาพของการติดต่อสื่อสาร ตลอดจนการแสดงออกถึงลักษณะผู้นำของ ผบ.หน่วย ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ สนาม พัน.ขส.24 บชร.4 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อ.ทุ่งสง จว.น.ศ.

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, พื้นหญ้า, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, พื้นหญ้า, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, พื้นหญ้า, ท้องฟ้า, ต้นไม้, ต้นพืช, เมฆ, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, พื้นหญ้า และสถานที่กลางแจ้ง

01