^Back to Top
facebook

หน่วยทางการส่งกำลังบำรุง ทภ.4
welcome
เมนูชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.4

กรุณาเข้าสู่ระบบ

การศึกษานอกโรงเรียน บชร.4

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ

showhActivity

เมื่อ 6 เม.ย.62, 1000 พล.ต.ไตรรัตน์ ไชยนุรักษ์ ผบ.บชร.4 และกำลังพล ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อนำไปประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกในการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วัดเสมาเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช และ เวลา 1330 ร่วมพิธีพลีกรรมได้เคลื่อนย้ายน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปยังพระวิหารหลวงวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ณ วิหารหลวง วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร ต.ในเมือง อ.เมือง จว.น.ศ.

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ดอกไม้, ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, ดอกไม้ และสถานที่กลางแจ้ง
+6