ตรวจความพร้อมศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในการช่วยเหลือประชาชน

เขียนโดย Super User

>> เมื่อ 24 พ.ค. 64, 1500 พ.อ.นันทโชติ ภู่วัฒนา รอง ผบ.บชร.4 ร่วมตรวจความพร้อมศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในการช่วยเหลือประชาชน โดยมี นขต.ศบภ.บชร.4 (นบภ.พัน.สบร.24 บชร.4, นบภ.พัน.ซบร.24 บชร.4, นบภ.พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4, นบภ.พัน.ขส.24 บชร.4 ร่วมกับ ศบภ.มทบ.43 และ ศบภ.พล.ร.5 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของกำลังพล, ยุทโธปกรณ์ และยานพาหนะ ในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ โดยมี พล.ต.ภาสกร ทวิตา ผบ.มทบ.4 เป็นประธาน และรับชมการสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการจมน้ำ ของหน่วย ร้อย.ลว.ไกล พล.ร.5 ร่วมกับ กู้ภัยสยามนครศรีธรรมราช ณ  ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จว.น.ศ.

002

811309

811310

811311 811312