รอง.ผบ.บชร.4 มอบทุนการศึกษาดีเด่นให้กับบุตรของกำลังพล

เขียนโดย Super User

>> เมื่อ 31 พ.ค.64, 1300 พล.ต.ฐกร เนียมรินทร์ ผบ.บชร.4 มอบหมายให้ พ.อ.นันทโชติ ภู่วัฒนา รอง ผบ.บชร.4 เป็นผู้แทน ในพิธีมอบทุนการศึกษา ซึ่ง ผบ.บชร.4 ได้กรุณามอบทุนการศึกษา ให้กับบุตรของกำลังพล ในส่วนของ บก.บชร.4, ร้อย.บก.บชร.4 ,ศคบ.บชร.4 และ ควภ.บชร.4 จำนวน 103 ทุน ได้แบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้

1 ชั้น อนุบาล จำนวน 26 ทุน
1 ชั้น ป.1- ป.6 จำนวน 46 ทุน
2 ชั้น ม.1 – ม.6 จำนวน 20 ทุน
3 ป.ตรี จำนวน 11 ทุน
เพื่อลดรายจ่ายให้กับผู้ปกครอง และให้บุตรมีกำลังใจในการตั้งใจเรียน เป็นคนดีของประเทศชาติต่อไป ณ ร้อย.บก.บชร.4 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จว.น.ศ.

002

828056

828057

828058 828059