ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เขียนโดย Super User

>>เมื่อ 22 ส.ค.63 ,1330 บชร.4 จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดพุทธศาสนสถานในวันธรรมสวนะ โดยมีกำลังพลในส่วนของ บก.บชร.4 และร้อย.บก.บชร.4 ร่วมกิจกรรม อาทิ เก็บกวาดขยะ การตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณศาสนสถานค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ในโอกาสนี้หน่วยได้ไหว้พระสวดมนต์ เพื่อเป็นการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรมส่งเสริมความรัก ความสามัคคีให้กับกำลังพลของหน่วย ณ ศาสนาสถานค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จว.น.ศ.

 1036480002

 

1036479

1036477 1036478
  002