ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เขียนโดย Super User

>>เมื่อ 22 ต.ค. 63,0930  รอง ผบ.บชร.4 เป็นประธาน พร้อมด้วยสมาชิกแม่บ้าน ทบ. สาขา บชร.4 ในกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามโครงการจิตอาสา ร่วมทำดีบริจาคโลหิต เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พร้อมทั้งมีการคัดกรอง, การตรวจวัดอุณหภูมิ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 และเป็นการเตรียมการโลหิตเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยมีภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่11 สภากาชาดไทยเป็นผู้รับบริจาค มีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 66 คน ได้รับโลหิต จำนวน 26,400 ซีซี ณ สโมสรเทพสตรี ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จว.น.ศ.

002

 

485826

485827 485828
485829

  002