ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เขียนโดย Super User

datanewsol

- การรับทหารใหม่ ผลัดที่ ๑/๕๙ โดยมียอดทหารทั้งหมด จำนวน ๓๒๓ นาย มารายงานตัว จำนวน ๓๒๓ นาย รวมถึงตรวจสอบทหารใหม่ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยการซักถามและตรวจปัสสาวะ พบผู้เกี่ยวข้องฯมีจำนวนทั้งสิ้น ๙๐ นาย คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๗ ซึ่งหน่วยจะดำเนินการติดตามและเฝ้าระวังต่อไป และดำเนินการย้ายภูมิลำเนาทหารใหม่ ผลัดที่ ๑/๕๙ บัดนี้หน่วยได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์เต็ม