ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เขียนโดย Super User

 

 

aa

::: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.บางขัน และ อ.ถ้ำพรรณารา จ.นครศรีธรรมราช โดยการประสานความร่วมมือกับส่วนราชการภายนอกในพื้นที่ ทำให้การช่วยเหลือทันท่วงที ลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือรู้สึกขอบคุณทหารที่ให้ความช่วยเหลือ ไม่ทอดทิ้งประชาชนยามประสบภัย

 

สรุปผบกระทบจากสภาวะน้ำท่วมเมื่อ 061100 ธ.ค.59 ดังนี้.
1.ต.วังหิน ม.3 4 5 6 11 และ 2 997 ครัวเรือน
2.ต.นิคม ม.1 3 5 9 และ13 300 ครัวเรือน
3.ต.ลำนาว ม.2และ 16 15 ครัวเรือน
4.ต.บางขันไม่มีผบกระทบ ข้อมูลจาก นายก อบต.ทั้ง 4ตำบลของ อ.บางขัน

 8720
 8721
 8722
 8723
 8724
 56541
 56542
 S 62234651
 S 62234653
 S 62234654
 002