^Back to Top
facebook

หน่วยทางการส่งกำลังบำรุง ทภ.4
welcome
เมนูชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.4

กรุณาเข้าสู่ระบบ

การศึกษานอกโรงเรียน บชร.4

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ

ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)วงเงินงบประมาณ 1,720,187 บาท ประจำปีงบประมาณ2562

กรุณาดาวน์โหลดไฟล์

-เอกสารประกาศจ้างศ่อมปรับปรุงอาคารฯ

 -ไฟล์1

 -ไฟล์2

-ตารางแสดงวงเงิน

  -ไฟล์1