ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อ สป.ประเภทของใช้ส่วนตัวพลทหาร วงเงิน 90,630.-บาท สนับสนุนหน่วยในพื้นที่ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร (เว้น มทบ.43) ร.15/1 และ ร.15/4

กรุณาดาวน์โหลด