ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อ สป.ประเภทของใช้ส่วนตัวพลทหารปีที่ 1 ผลัด พ.ย.62 สำหรับพลทหาร ปี 1 ผลัด 1 พ.ย.62 วงเงิน 85,230.-บาท

เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

-กรุณาดาวน์โหลดไฟล์