ประกาศกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารสำนักงาน, อาคารบ้านพัก และ โรงนอนทหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน 4,903,000.-บาท

| |

เอกสารประกาศกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารสำนักงาน, อาคารบ้านพัก และ โรงนอนทหารด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- กรุณาดาวท์โหลดไฟล์