ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน สนับสนุนหน่วย กบร.บชร.4 วงเงิน 22,609.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

| |