ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน ซื้อวัสดุฝึกอาชีพให้กับผู้เข้ารับการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด สนับสนุนหน่วย รร.วิวัฒน์พลเมือง บชร.4 วงเงิน 62,500.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

| |